Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2017

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 20 selvstændige asfaltentrepriser med følgende omtrentlige hovedmængder:
AB, flex 65.500 m2
OB 74.000 m2
PA, flex 25.000 m2
SMA, flex 106.000 m2

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 572 af 6. juni 2007 med ”Laveste pris på den enkelte entreprise” som tildelingskriterium.
Udbuddet er offentliggjort på www.udbud.dk fredag den 17. februar 2017.
Tilbud skal være
Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen,
Trafik & Veje, Veje og Infrastruktur
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

i hænde senest fredag den 17. marts 2017 kl. 10.00.
Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal det være modtaget senest kl. 09.00 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens udløb kl. 10.00. Der modtages ikke tilbud pr. e-mail eller anden elektronisk form.
Interesserede tilbudsgivere skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ændringer til udbudsmaterialet på www.udbud.dk.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-03-2017) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-03-2017)
Titel Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2017
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 20 selvstændige asfaltentrepriser med følgende omtrentlige hovedmængder:
AB, flex 65.500 m2
OB 74.000 m2
PA, flex 25.000 m2
SMA, flex 106.000 m2

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 572 af 6. juni 2007 med ”Laveste pris på den enkelte entreprise” som tildelingskriterium.
Udbuddet er offentliggjort på www.udbud.dk fredag den 17. februar 2017.
Tilbud skal være
Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen,
Trafik & Veje, Veje og Infrastruktur
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

i hænde senest fredag den 17. marts 2017 kl. 10.00.
Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal det være modtaget senest kl. 09.00 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens udløb kl. 10.00. Der modtages ikke tilbud pr. e-mail eller anden elektronisk form.
Interesserede tilbudsgivere skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ændringer til udbudsmaterialet på www.udbud.dk.
Deadline 17-03-2017 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Fremgår af udbudsgrundlaget.
Dokumenter
Ordregiver Aalborg Kommune
Udvælgelseskriterier Fremgår af udbudsgrundlaget.
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 45233141-9 - Vejvedligeholdelse
44113620-7 - Asfalt
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lise Gansted-Mortensen
Kontakt E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
Telefon: +45 99312388
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[03-03-2017 07:22:13]
Rettelsesbrev nr. 1 af 03.03.2017.

Åbn tidligere version 17-02-2017 Luk tidligere version 17-02-2017
Titel Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2017
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 20 selvstændige asfaltentrepriser med følgende omtrentlige hovedmængder:
AB, flex 65.500 m2
OB 74.000 m2
PA, flex 25.000 m2
SMA, flex 106.000 m2

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 572 af 6. juni 2007 med ”Laveste pris på den enkelte entreprise” som tildelingskriterium.
Udbuddet er offentliggjort på www.udbud.dk fredag den 17. februar 2017.
Tilbud skal være
Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen,
Trafik & Veje, Veje og Infrastruktur
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

i hænde senest fredag den 17. marts 2017 kl. 10.00.
Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal det være modtaget senest kl. 09.00 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens udløb kl. 10.00. Der modtages ikke tilbud pr. e-mail eller anden elektronisk form.
Interesserede tilbudsgivere skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ændringer til udbudsmaterialet på www.udbud.dk.
Deadline 17-03-2017 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Fremgår af udbudsgrundlaget.
Dokumenter
Ordregiver Aalborg Kommune
Udvælgelseskriterier Fremgår af udbudsgrundlaget.
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 45233141-9 - Vejvedligeholdelse
44113620-7 - Asfalt
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lise Gansted-Mortensen
Kontakt E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
Telefon: +45 99312388